Ratownik niezwłocznie przesyła wypełnione i podpisane oryginały dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazuje koordynatorowi, który wysyła je do biura.

Komplet dokumentów składa się z:

  1. Umowy zlecenie w dwóch egzemplarzach
  2. Oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
  3. Zgłoszenia do pracy
  4. Dla ratowników wodnych dodatkowo: Obowiązki ratownika wodnego

Komplet dokumentów może przekazać ratownikowi bezpośrednio koordynator danego obiektu lub może zostać wysłany mailowo na adres podany przez ratownika.